קרינה מחשמל

adminמידע שימושי0 תגובות

קרינה מחשמל בסביבת ארונות החשמל

קרינת חשמל רלוונטית לחלק קטן יחסית מספקטרום התדרים ומתייחסת בעיקר לתחום ה- 50Hz . תחום זה הינו תחום תדירות רשת החשמל. בתחום זה ניתן להכליל את פעולת כלל המכשירים החשמליים הביתיים, לוחות חשמל, קווי מתח, חדרי שנאים ועוד.
עדכני להיום אין תקן לגבי חשיפה ממושכת לציבור הרחב ומומלץ לפעול בהתאם לעיקרון הזהירות המונעת.

ארון חשמל

 

מדוע חשוב לערוך בדיקות חשמל היום?

סביב מכשירי חשמל פעילים ובמיוחד סביב קווי מתח ותחנות השנאה נוצרים שדות חשמליים ומגנטיים.
כיום, מרביתנו נחשפים מידי יום למגוון מקורות קרינה מסוג זה המצויים סביבנו כחלק מההתפתחות הטכנולוגית והתגברות השימוש במוצרים צורכי חשמל.
בשנים האחרונות הולכת וגוברת בקהילה המדעית הדאגה מהאפשרות לפגיעה בבריאות כתוצאה מהשפעת הקרינה הנפלטת מרשת החשמל על גוף האדם.

התייחסות לערכי סף של קרינה

בהתבסס על עמדת ארגון הבריאות העולמי (WHO), קבע המשרד להגנת הסביבה סף חשיפה בריאותי לשדה מגנטי של mG 1000 ולשדה חשמלי V/m 5000. סף זה מתייחס לחשיפה קצרת מועד ואינו מתייחס לסיכונים אפשריים בעקבות חשיפה ממושכת.

כיום, המסקנה המקובלת ב-WHO, לאחר שבחנו את מגוון המחקרים בנושא אפקטים ארוכי טווח (כגון מחלות ממאירות וסרטן), היא כי אין במחקרים משום עדות מספקת לקיומם של אפקטים אלה בבני אדם ו/או מידע מספיק המאפשר קביעת ערכי סף לחשיפת הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי. לפיכך, אין WHO תומך בקביעת ערכי סף מתחת ל- mG 1000 לגבי חשיפה ארוכת טווח. המשרד להגנת הסביבה אימץ המלצה זו.

עם זאת יצוין, כי הוועדה הבינלאומית לחקר הסרטן (IARC) קבעה ב-2001 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על mG 2 הם "גורם אפשרי לסרטן" (Possible Carcinogenic).

ערכי סף בעולם

כון להיום מתברר כי רק מדינות מעטות החליטו לקבוע ערכי סף/יעדי בטיחות נמוכים מ- mG 1000: ברוסיה נקבע ערך סף של mG 100 בבתים ו- mG 500 מחוץ לבתים, איטליה הוסיפה ל- mG 1000 ערכים של mG100 כ- Attention level ו- mG 30 כ- Quality Goal ואילו בשוויץ נדרשים לתכנן מתקנים חדשים שיחשפו את הציבור לשדה מגנטי שאנו עולה על mG 10.

עקרון הזהירות המונעת
המשרד להגנת הסביבה פועל על פי עיקרון הזהירות המונעת שהוגדר על-ידי WHO ולפיו פועלות מדינות שונות בעולם: גם בהעדר הוכחות מדעיות מספקות כיום לקיום נזק בריאותי מגורם מסוים ו/או במצב בו ההוכחות לקיום הנזק הן חלשות מאוד, עדיין יש להפחית ככל האפשר, באמצעות הטכנולוגיות הקיימות ובעלות סבירה, את חשיפת הציבור לשדות מגנטיים מרשת החשמל ולצמצם את השטח שבו חלות מגבלות בניה בגלל הקרינה.

יצוין כי רמת השדה האופיינית לציבור הרחב אינה עולה על mG 0.4.

ניתן להעזר בגרף המופיע מטה לשם קבלת אינדיקציה בעבור זמני חשיפה מומלצים ביחס לרמות שדה מגנטי:

קרחנה מחשמל

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *