קרינה ממתקני Wi-Fi

adminמידע שימושי0 תגובות

קרינת Wi-Fi
הסבר כללי:
Wi-Fi היא טכנולוגיה המאפשרת למכשירים אלקטרוניים להעביר מידע באופן אלחוטי באמצעות גלי רדיו. המדובר בד"כ בכל רשת אלחוטית במרחב מקומי, ז"א מתן כיסוי תקשורתי לשטח מוגדר מראש. אזורי כיסוי אלו יהיו החל מטווח של עשרות מטרים ועד מאות מטרים. מקור השם Wi-Fi הוא בקיצור הביטוי Wireless Fidelity.

שיטה זו מאופיינת בפשטותה. בניגוד לתקשורת קווית, שיטה זו הינה כאמור תקשורת אל חוטית כאשר התקנה אף זולה.

קרינה ממערכת Wi-Fi :

מערכות אלו כמו כל מתקן שידור פולטות קרינה. רמת הקרינה הנפלטת הינה פונקציה של מס' גורמים כאשר במקרה הספציפי למתקנים אלו (בהנחה וההספק המשודר אינו גבוה יחסית) ישנה חשיבות גדולה למרחק המתקן המשדר מאזורים בעלי שהייה ברציפות (כמו כיסא של תלמיד/עמדת עבודה וכדומה).

לאחרונה ישנם ריבוי מוסדות חינוך המבקשים להתקין מערכות אלו. חוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא קרינה הגדיר הנחיות והמלצות להתקנה והפעלה של מתקנים אלו, כאשר העיקרון המנחה הוא עיקרון הזהירות המונעת.

בין היתר נכללו בחוזר מנכ"ל משרד החינוך ההמלצות הבאות:

  1. יש להנחות ביצוע בדיקת קרינה בכל בתי הספר, טרם התקנת ציוד התקשורת והמחשבים ולאחריה. יש לבצע את הבדיקה כאשר הציוד מופעל בכל בית ספר ובכל כיתה. מטרת הבדיקה לפני ואחרי התקנת המערכת היא לבדוק את רמת הקרינה במוסד החינוך טרם ההתקנה ולאחריה ובאמצעות כך לבדוק את ההשפעה היחסית שלה.
  2. אם בכיתה נעשה שימוש בהתקני קצה בעלי יכולת שידור וקליטה אלחוטית, יש לעשות שימוש במערכות תקשורת אלחוט מנוהלות ולהגדיר כי עוצמת השידור תרד למינימום הנדרש באופן אוטומטי, ונקודות גישה אשר אין בהן שימוש יכובו אוטומטית על ידי מערכת הבקרה. מטרת הנחייה זו הינה לאפשר מעכב וניהול נכון של רמות הקרינה ללא צורך.

בכדי לבצע בדיקת קרינה  ממתקני WI-Fi ובחינת השפעתם יש כמובן לבדוק היטב תחום תדרים בה פועלת המערכת. לרוב ישנם שני תחומים עיקריים. כמו כן יש חשיבות עליונה בזמן ביצוע בדיקת הקרינה מהמערכת לדעת לאבחן ולבדל בין הקרינה הנובעת מאתר סלולרי הנמצאה בקרבת מוסד החינוך (או עליו) ובין מערכת ה- Wi-Fi .

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *