חברת דגש מדידות, הנדסה וייעוץ בע”מ חברה ב”אמנת השירות בישראל”.
כביטוי למחוייבות חברת דגש מדידות בע”מ למצויינות והגינות בשירות, הצטרפה החברה ל”אמנת השירות בישראל”.

בחברתנו מחוייבות לשירות היא ערך עליון ולא רק סיסמה להתהדר בה.