הצעת חוק הקרינה הבלתי מייננת הובאה לאישור הכנסת

ilanit sitonחדשות קרינההשאר תגובה

חדשות קרינה

השר לאיכות הסביבה, שלום שמחון, הביא ביום שני 27/6/2005 לאישור הכנסת בקריאה ראשונה, את הצעת חוק הקרינה הבלתי מייננת, שגיבש המשרד לאיכות הסביבה יחד עם גורמים מקצועיים נוספים ומשרדי ממשלה. החוק המוצע הוא “חוק מסגרת” שמטרתו להגן על הציבור ועל הסביבה מפני השפעות מזיקות של חשיפה לקרינה בלתי מייננת.

לקריאת מידע על החוק במשרד להגנת הסביבה

 

מה הן הוראות חוק הקרינה?

חוק הקרינה משנת 2006 נועד לספק הגנה לציבור ולסביבה מהשפעותיה של קרינה בלתי מייננת. בתוך כך, החוק עוסק בהסדרת העיסוק, ההפעלה וההקמה של מקורות קרינה ובמתן שירותי מדידות קרינה, לרבות קביעה של חובות ואיסורים בהתאם לעקרונות הזהירות המונעת.

הקמה, הפעלה ומתן שירות

כאמור, חוק הקרינה עוסק במתן היתרים להקמה והפעלה של מקורות קרינה, וכן למתן שירות. בכל הקשור לשירותי קרינה, החוק קובע כי ממונה קרינה מטעם המשרד להגנת הסביבה מוסמך לתת היתר למתן שירות בתחום מדידת הקרינה. זאת, עבור הסמכה של מודדים כתלות בעמידה בבחינות מקצועיות והימצאות האמצעים הנדרשים לביצוע המדידות. כמו כן, הממונה מהמשרד להגנת הסביבה מוסמך לתת היתר הקמה ראשונה של מקור קרינה, וזאת לאור בדיקה שבוצע המעריכה את רמות החשיפה לקרינה. במידה שהתקבל ההיתר יהיה ניתן להקים את מקור הקרינה. יחד עם זאת, על מנת להפעיל את מקור הקרינה יש לקבל היתר הפעלה, שוב על ידי הממונה מהמשרד להגנת הסביבה. היתר זה ניתן לאור בדיקות קרינה נוספות שבוצעו באתר המוודאות שלא מתקיימות חריגות מרמות חשיפה מותרות, ולאחר שהוצגו רישיונות רלוונטיים כגון היתר בניה או רישיון ממשרד התקשורת.

פיקוח וסנקציות

חוק הקרינה גם קובע כי הממונה או מפקח מטעמו יכולים להיכנס למקומות שבהם קיים חשש סביר לפעילות מקור קרינה בצורה העלולה להזיק לסביבה או לסכן את הציבור, וזאת על מנת לבצע את הבדיקות הנדרשות. במידה ונמצאו עבירות על חוק הקרינה, ניתן להפעיל כנגד האתר סנקציה מנהלית בדמות צו סילוק למקור הקרינה. במידה והגורם שכנגדו הוצא הצו יפעל בהתאם להנחיות ויביא את הדברים לתיקונם, הצו עשוי להתבטל. מאידך, אם לא נעשו הפעולות המתבקשות יכול הממונה מטעם המשרד להגנת הסביבה לפעול לסילוק עצמאי של מקור הקרינה, כאשר מי שישא בהוצאות (כפול 2) הוא בעלי המתקן.

מעבר לכך, חשוב לדעת כי מעבר על הוראות חוק הקרינה, למשל הפעלת מקור קרינה בניגוד או ללא היתר, עלול להוות עבירה פלילית שדינה קנס ואף מאסר. למשל, מי שמפעיל או מקים מקור קרינה, נותן שירות או עורך מדידות בניגוד לאמור בהיתר או ללא היתר, עלול למצוא את עצמו בפני קנס העומד על כ- 26 אלף ₪. מאידך, אם מדובר בתאגיד הרי שהקנס יהיה כפול, דהיינו כ- 52 אלף ₪, ואם העבירה נמשכת עלולים הקנסות להתווסף בשיעור של עוד 5% מהקנס לכל יום של מעבר על החוק. אמנם, עבירות אלו לרוב אינן מובילות למאסר בפועל, אך לפי החוק הענישה יכולה להגיע לשישה חודשי מאסר.

לפרטים נוספים בנושא

חברת דגש עובדת בהתאם להוראות חוק הקרינה ועושה זאת בסטנדרטים גבוהים במיוחד בעודה מבצעת הערכת סיכונים, מדידות קרינה, ניתוח ממצאים ומתן דוחות למוסדות ורשויות. המעוניינים בפרטים נוספים ובהזמנת שירותי חברתנו מוזמנים לפנות אלינו בטלפון 09-7666693.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *