הקמת תחנה סולארית בנגב – הספק 35MW

אנרגיה סולארית, שמקורה בקרינת השמש, היא מקור של אנרגיה חלופית ומתחדשת. מתקני אנרגיה סולארית ממירים את הקרינה האלקטרומגנטית שמגיעה מהשמש לאנרגיה תרמית או לייצור חשמל. המרה ישירה של אנרגיית השמש לחשמל נעשית באמצעות תא פוטו-וולטאי (תא שמש).
לאחרונה נפוץ השימוש בתאים אלו לצורך הקמת תחנות כוח לייצור חשמל קטנות, בינוניות וגדולות. תחנות אלו כמקור לייצור חשמל מחוייבות ע”פ חוק הקרינה בהגשת סקר תאורטי טרם הקמה וביצוע בדיקה מעשית לאחר ההקמה ובנוסף תשלום אגרות ממשלתיות כמופיע בחוק.
במקרה המדובר בוצע סקר תאורטי בפורמט המשרד להגנת הסביבה לצורך קבלת היתר הקמה לתחנה סולארית להפקת חשמל בהספק של כ- 35MW !!!, התחנה תוקם בנגב.
בין היתר נבדקו גבולות גיזרה להיווצרות של 2 מיליגאוס לצורך תיחום המקום.

* התמונות להמחשה בלבד והינן חלק מתוך דו”ח חיזוי מלא ומורכב שבוצע על-ידינו ומתייחס לגבהים, זרמים ומרחקים שונים.

תרשים 1

תרשים פריסת השדה לצורך בניית מודל החיזוי

תרשים 2

תרשים מודל לחיזוי של מכולת ההשנאה

תרשים 3

חיזוי רמות השדה המגנטי בגובה 1 מ’ בסביבת מכולת ההשנאה