חיזוי לפתרון בעיית קרינה באוניברסיטה

המדובר בכיתת לימוד באוניברסיטה בארץ, אשר בצמוד לה מעברו השני של הקיר מותקן ארון חשמל קומתי. כתוצאה מכך, נמדדה בסמוך לקיר רמת שדה מגנטי גבוהה מאוד, כולל במקומות בהם יושבים תלמידים באופן רציף.

הערה: כדי לקבל הערכים ב- mG יש להכפיל התוצאה פי 10

תרשים 1

בתרשים מוצגים קווים שווי ערך של רמות השדה המגנטי מלוח החשמל -במצב הקיים

תרשים 2

בתרשים מוצגים קווים שווי ערך של רמות השדה המגנטי מלוח החשמל – חיזוי המצב לאחר ביצוע מיגון

תרשים 2

בתרשים מוצגים קווים שווי ערך של רמות השדה המגנטי מלוח החשמל – חיזוי המצב לאחר ביצוע מיגון

תרשים 3

בתרשים מוצגים קווים שווי ערך של רמות השדה המגנטי מלוח החשמל – חיזוי המצב לאחר ביצוע מיגון (מבט על)