חיזוי לפתרון בעיית קרינה בפתח-תקווה

המדובר במשרדי חברה הממוקמים בסמוך לקווי-מתח גבוה ונמוך של חברת החשמל. כתוצאה מכך נמדדה במשרדים רמה גבוהה של שדה מגנטי. ביצענו ניתוח של מגוון חלופות לפתרון הבעיה כאשר לכל אחת מהן ביצענו חיזוי קרינה בנפרד. לבסוף גיבשנו ההמלצות בהתחשב בעלות-תועלת.

תרשים 1

בתמונה מוצגים קווים שווי-ערך של רמות הקרינה מקווי-המתח – עם הטמנת קווי-המתח בקרקע.

תרשים 2

בתמונה מוצגים קווים שווי-ערך של רמות הקרינה מקווי-המתח עם החלפתם בכבלים מסוג שונה

תרשים 3

בתמונה מוצגים קווים שווי-ערך של רמות הקרינה מקווי-המתח כשהם חודרים למבנה בו ממוקמת החברה – מצב נוכחי

תרשים 4

בתמונה מוצגים קווים שווי-ערך של רמות הקרינה מקווי-המתח עם שינוי והחלפת תיילי ההארקה

תרשים 5

בתמונה מוצגים קווים שווי-ערך של רמות הקרינה מקווי-המתח עם החלפתם בכבלי פטנט