חיזוי שדה מגנטי בבניין מגורים לצורך קבלת היתר

חיזוי שדה מגנטי מחדר שנאים הממוקם בקומת המרתף שבבניין מגורים לצורך קבלת היתר המשרד להגנת הסביבה.

* הערכים מופיעים ביחידות uT. על-מנת לעבור ליחידות mG יש להכפיל פי 10.
* התמונות להמחשב בלבד והינן חלק מתוך דו”ח חיזוי מלא ומורכב שבוצע על-ידינו ומתייחס לגבהים, זרמים ומרחקים שונים.

תרשים 1

תרשים מבנה חדר השנאים לצורך בניית מודל החיזוי

תרשים 2

תרשים קווים שווי ערך של רמות השדה המגנטי בגובה 1 מטר בקומת השנאים, בזרמים מירביים

תרשים 3

תרשים קווים שווי ערך של רמות השדה המגנטי בגובה 1 מטר בקומת החניה (מתחת לקומת השנאים), בזרמים מירביים

תרשים 4

תרשים קווים שווי ערך של רמות השדה המגנטי בגובה 0 מטר בקומת הקרקע, בזרמים מירביים