חיזוי קרינה מלוח מונים של חברת חשמל

חדר המונים נמצא בסמיכות לדירת מגורים בניין. החיזוי בוצע כלפי השטחים הציבוריים של הבניין (כולל לובי) ותוך דגש על חיזויים בדירה הסמוכה.
במקרה המדובר חדר המונים נמצא בסמיכות לדירת מגורים בניין. החיזוי בוצע כלפי השטחים הציבוריים של הבניין (כולל לובי) ותוך דגש על חיזויים בדירה הסמוכה.
הממצאים הראו כי רמות הקרינה החזויות בדירה ;צפויות להיות מעל 30mG !!!
מקרה זה נפוץ מאוד ומומלץ כמובן לפעול לביצוע הסקר+טיפול במידה ונדרש טרם התקנת הלוח ואיכלוס המבנה.

* התמונות להמחשה בלבד והינן חלק מתוך דו”ח חיזוי מלא ומורכב שבוצע על-ידינו ומתייחס לגבהים, זרמים ומרחקים שונים.

תרשים 1

סקיצת מיקום ארון המונים ביחס לדירה