חיזוי קרינה ממרכז אנרגיה במחסן לוגיסטי

בפרויקט זה בחנו את מרכז האנרגיה העתיד לשרת את המרכז הלוגיסטי של חברת מוצרי מזון. מרכז האנרגיה כולל לוח מיתוג מתח גבוה, שנאי יחיד בהספק של 1250kVA, לוחות מתח נמוך המוזנים מהשנאי ומספקים מתח למתחם.

תרשים 1

הדמיה של מרכז האנרגיה

תרשים 2

רמות הקרינה הצפויות ממרכז האנרגיה בקומת המרתף

תרשים 3

רמות הקרינה הצפויות ממרכז האנרגיה בקומה שמעל למרכז האנרגיה