חיזוי קרינה משדות מגנטיים – מרכז קמעונאי

המתקן הינו מרכז אנרגיה המיועד לשרת את המרכז הקמעונאי. מרכז האנרגיה יכלול חדר מיתוג מתח גבוה, שני שנאים בהספק של 1250kVA כ”א, ולוחות מתח נמוך ראשיים של המרכז המסחרי.
בפרויקט זה המזמין ביקש מד.ג.ש מדידות הנדסה ויעוץ בע”מ לבדוק את רמות הקרינה הצפויות ממרכז האנרגיה אשר ממוקם מתחת למרכז הקימעונאי.
מרכז האנרגיה יכלול חדר מיתוג מתח גבוה, שני שנאים בהספק של 1250kVA כ”א, ולוחות מתח נמוך ראשיים של המרכז המסחרי.

תרשים 1

מרכז האנרגיה בתלת מימד

תרשים 2

רמות הקרינה הצפויות בזמן עומס החשמל המירבי באתר