חיזוי קרינה משדות מגנטיים – קו עילי דו מעגלי של חח”י

בפרויקט זה, נתבקשנו על ידי היזם, לבצע חיזוי כתוצאה מקו המתח הדו מעגלי של חח”י השוכן בקרבת המבנה העתיד לקום מצפון מערב למתחם הלוגיסטי.

תרשים 1

בסקיצה המצורפת ניתן לראות את “בניית” המקורות הקורנים על גבי תוכניות המתקבלות מהיזם/ הקבלן.
במקרה הנדון ניתן לראות את קוי המתח, מהם אנו מעוניינים לבצע חיזוי קרינה ומיקומם כלפי המבנה העתיד להיבנות בקירבתם. בשלבים הבאים ייקח יועץ הקרינה את נתוני קוי החשמל הנדונים ויעבד את הנתונים מהם יתקבלו רמות הקרינה בזרמים שונים ביחס למבנה.

תרשים 2

בסקיצה זו ניתח יועץ הקרינה את רמות הקרינה הנפלטות מקוי המתח, ביחס למבנה העתידי, כאשר הזרם הוא “זרם אופייני”. כלומר המצב כפי שהוא, ככל הנראה, היום. בניתוח התוצאות מתיחס יועץ הקרינה לערכים החזויים באזורים המאוכלסים ברציפות בתוך המבנה העתיד להיבנות בסמוך לקוי המתח.

תרשים 3

בסקיצה הנוכחית התיחס יועץ הקרינה לרמות הנפלטות מקוי המתח כאשר הזרם העובר בקוים הוא “זרם מירבי”. כלומר במצב בו קוי המתח הם מועמסים ברמה הגבוהה ביותר. בניתוח תוצאותיו, התיחס יועץ הקרינה לרמות הנפלטות מקוי המתח באזורים המאוכלסים ברציפות בתוך המבנה העתיד להיבנות.