חיזוי רמות שדה מגנטי צפויות כתוצאה מחדר אנרגיה במתחם קניות ציבורי

בפרויקט זה נבדקה רמת השדה המגנטי הצפוי כתוצאה מחדרי ההשנאה הממוקמים מתחת ובצמוד למתחם הקניות.
בפרויקט זה בחנו את רמות השדה המגנטי הצפוי ממרכז אנרגיה בעל 3 שנאים ולוחות חשמל ראשיים אשר מוקם מתחת למתחם קניות. מרכז האנרגיה מוקם מתחת לרגלי הקונים במרכז.
ניתן לראות כי הרמות הצפויות במתחם הקניות הינו כ- 5 מיליגאוס.

תרשים 1

הדמיית חדר האנרגיה

תרשים 2

רמות הקרינה הצפויות בקומת המרתף (קומה מתחת לרצפת הקניות)

תרשים 3

רמות הקרינה הצפויות על ריצפת הקניות