חיזוי רמות שדה מגנטי צפויות בבית פרטי כתוצאה מתשתיות החשמל בבית

בפרוייקט זה נבדקה רמת השדה המגנטי הצפויה מתשתיות החשמל (כבלי הזנה וחלוקה, ארונות ראשיים ומשניים) בבית פרטי בתהליך בנייה על פי נתוני מהנדס החשמל.
לאחר ביצוע הסקר ניתן היה לשנות את תשתיות החשמל כך שרמות הקרינה שאליהם עתידים בני הבית עלולים להיחשף יהיו נמוכות משמעותית מהמלצות המשרד להגנת הסביבה.
במידה ולא ניתן היה לשנות את תשתיות החשמל ניתנו המלצות ופתרונות להורדת רמות החשיפה.

תרשים 1

מודל לחיזוי רמות הקרינה הצפויות בבית