חיזוי רמות שדות מגנטיים מתשתיות החשמל בבניין מגורים

בסקר זה בחנו את רמות השדה המגנטי הצפויות בבניין מגורים, כתוצאה מתשתיות ההזנה של חח”י לבניין, ותשתיות החשמל הראשיות בבניין עד לפיר החשמל.
ריכוז המונים של הבניין ימוקם בחניה בסמוך למחסנים בצפון מזרח הבניין, ולוח החשמל הראשי של הבניין ימוקם על הקיר הדרומי של מבואת הבניין ממול למדרגות.
הזנת החשמל לבניין תבוצע ע”י תשתית חח”י מכיוון צפון מזרח בתוואי תת קרקעי לריכוז המונים, ומשם יצאו כבלי ההזנה לדיירים וללוח הראשי של הבניין בתוואי תת קרקעי עד ללוח הראשי ולפיר החשמל הראשי של הבניין.

תרשים 1

מודל תשתיות החשמל לחיזוי בבניין

תרשים 2

חיזוי רמות השדה המגנטי בקומת הקרקע

תרשים 3

חיזוי רמות השדה המגנטי בקומה 1 – קומת מגורים