חיזוי רמות שדות מגנטיים מהזנות החשמל לבניין

בפרויקט זה בחנו את רמות השדה המגנטי הצפויות בבניין מגורים בתל אביב, כתוצאה מחדר שנאים של חח”י , המכיל שנאי יחיד בהספק 630kVA והזנות החשמל לריכוז המונים בבניין.

רמות הקרינה החזויות בדירה הגיעו מעל 7 מיליגאוס! (הרמות המומלצות על ידי המשרד להגנת הסביבה הן בין 2 ל- 4 מיליגאוס).

תרשים 1

בסקיצה המצורפת ניתן לראות את תשתיות החשמל ביחס לדירת המגורים

תרשים 2

חיזוי רמות השדות המגנטיים והשפעתם על דירת המגורים. בסקיצה הבאה ניתן לראות את רמות השדות המגנטיים הצפויים וכיצד הם משפיעים על הדירה במפלס הקרקע (הדירה גובלת בלוח מונים)