חיזוי רמות שדות מגנטיים מתשתיות הזנה וחלוקה בבניין מגורים

בפרויקט זה בחנו את רמות השדות המגנטיים כתוצאה מתשתיות החשמל המגיעים לבניין ובתוכו כתוצאה מריכוז המונים, הפילרים של חברת חשמל וההזנות לתוך הדירות.
בפרויקט זה בחנו את רמות השדות המגנטיים כתוצאה מתשתיות החשמל המגיעים לבניין ובתוכו כתוצאה מריכוז המונים, הפילרים של חברת חשמל וההזנות לתוך הדירות.
ניתן לראות כי ערך החיזוי הגבוה ביותר שנמדד בדירה יכול לעלות על 20 מיליגאוס!

תרשים 1

מודל התשתיות לחיזוי

תרשים 2

רמות החיזוי המגנטי בדירות בקומת הקרקע כתוצאה מתשתיות החשמל בבניין

תרשים 3

חיזוי רמות הקרינה בדירות הקומה הראשונה