חיזוי שדה מגנטי במתקן ציבורי

חיזוי רמות שדה מגנטי הנובעות מתחנת השנאה פנימית ובה שלושה שנאי 1600kVA, כבלי ולוחות חשמל.

* הערה: הערכים מופיעים ביחידות uT. על-מנת לעבור ליחידות mG יש להכפיל פי 10.
* התמונות להמחשב בלבד והינן חלק מתוך דו”ח חיזוי מלא ומורכב שבוצע על-ידינו ומתייחס לגבהים, זרמים ומרחקים שונים.

תרשים 1

תרשים חדרי השנאים כמודל לחיזוי. מיקום השנאים כ- 15 מטר מתחת לאדמה

תרשים 2

בתמונה מוצגים קווים שווי ערך של רמות השדה המגנטי בגובה 1 מטר בקומת השנאים, במקרה של זרמים אופייניים

תרשים 3

בתמונה מוצגים קווים שווי ערך של רמות השדה המגנטי בקומת הכניסה, 15 מטר מעל השנאים, במקרה של זרמים אופייניים