חיזוי שדה מגנטי מחדרי שנאים בבניין משרדים

חיזוי שדה מגנטי מחדרי שנאים (6 שנאים) בבניין משרדים, כבסיס לגיבוש פתרון לבעיה

* הערכים מופיעים ביחידות uT. על-מנת לעבור ליחידות mG יש להכפיל פי 10.
*התמונות להמחשב בלבד והינן חלק מתוך דו”ח חיזוי מלא ומורכב

תרשים 1

תמונת אחד השנאים הקיימים

תרשים 2

תרשים מתוך הקומה הטכנית ובה 6 השנאים

תרשים 3

תרשים חדרי השנאים כמודל

תרשים 4

תרשים קווים שווי ערך של רמות השדה המגנטי בגובה 1 מטר בקומת השנאים, במקרה של זרמים מירביים

תרשים 5

תרשים קווים שווי ערך של רמות השדה המגנטי בגובה 1 מטר בקומת הכניסה (כ-5 מטר מעל השנאים), במקרה של זרמים מירביים