חיזוי שדה מגנטי מקו-מתח בכביש 4

תרשים 1

בתמונה זו מוצג תוואי קו-המתח המקביל לכביש וסמוך לאזור ברמת אפעל המיועד לבנייה.

תרשים 2

בתמונה מוצגים קווים שווי ערך של רמות השדה המגנטי בגובה 1 מטר, במקרה של זרם מירבי בקו-המתח.

תרשים 3

בתמונה מוצגים קווים שווי ערך של רמות השדה המגנטי בגובה 1 מטר, במקרה של זרם אופייני בקו-המתח