חיזוי שדות מגנטיים בבניין משרדים בעל חדר אנרגיה בקומת הקרקע

בפרויקט זה בחנו את רמות הקרינה מחדר אנרגיה המשרת את כל בניין המשרדים. חדר האנרגיה כולל 2 שנאי 1250kVA, לוח מתח גבוה ולוח מתח נמוך.
בפרויקט הנ”ל, בחנו מבנה משרדים, הממוקם כחלק מפארק עסקי – מסחרי, הממוקם בחו”ל.
בקומת הכניסה של הבניין ממוקם מרכז אנרגיה הכולל שני שנאים, לוחות חשמל מתח גבוה ולוחות חשמל מתח נמוך.

תרשים 1

הדמיה של מרכז האנרגיה בקומת הכניסה

תרשים 2

רמות הקרינה החזויות מחדר האנרגיה בקומת הכניסה

תרשים 3

רמות הקרינה החזויות מעל חדר האנרגיה