חיזוי שדות מגנטיים במבנה ציבורי

בפרויקט זה נבדקה רמת השדה המגנטי הצפויה במרכז קניות ציבורי. כאשר מרכז האנרגיה מוקם במפלס תחתון מתחת למרכז הקניות הציבורי.
מרכז האנרגיה כולל ארון מיתוג מתח גבוה, שנאי יחיד בהספק של 1000kVA וחדר לוחות חשמל המוזנים מהשנאי ומספקים חשמל למבנה.

תרשים 1

הדמיה של מערכת החשמל

תרשים 2

חיזוי קרינה בקומת במפלס חדר האנרגיה

תרשים 3

חיזוי קרינה במפלס שמעל חדר האנרגיה