חיזוי שדות מגנטיים ממתקן חשמל חדרי אנרגיה במרכז מסחרי

בפרויקט זה המתקן הינו מרכז אנרגיה המיועד לשרת את מתחם הסופרמרקט במרכז המסחרי במרכז הארץ. מרכז האנרגיה יכלול ציוד מיתוג מתח גבוה, שנאי בהספק של 1250kVA, לוח מתח נמוך ראשי ולוח מתח נמוך ראשי של הסופרמרקט המוזן מהשנאי ומספק מתח למתחם הסופרמרקט.

תרשים 1

בתרשים הבא ניתן לראות את מערכת החשמל עליה בוצע החיזוי החל מהקומה הנמוכה ביותר (3-) ועד מפלס הסופרמרקט

תרשים 2

בתרשים הבא ניתן לראות את רמות הקרינה החזויות במתחם הסופר מרקט

תרשים 3

בתרשים הבא ניתן לראות את רמות הקרינה החזויות במתחם מרכז האנרגיה בקומה התחתונה