חברת דגש מדידות, הנדסה וייעוץ בע”מ הינה ספקית משרד הביטחון מס’ 83520624.
אנו נותנים שרותים בתחום הקרינה הבלתי מיננת למס’ גופים הקשורים למשרד הביטחון. לצורך כך לחלק מהעובדים ישנו סיווג בטחוני גבוה לביצוע עבודות מסווגות.