סקר הערכת רמות חשיפה לשדות מגנטיים ממתקן חשמל בתחנת כוח סולרית בהספק 35 מגה-וואט

בפרויקט הנ”ל נתבקשנו להעריך את רמות החשיפה לשדות מגנטיים ממתקן חשמל בתחנת כוח סולרית בהספק של 35 מגה וואט העתידה לקום בדרום הארץ.

תרשים 1

בתרשים הנ”ל ניתן לראות את המודל לחיזוי – מבנה ממיר – שנאי של תחנת הכח הסולרית

תרשים 2

בתרשים הנ”ל ניתן לראות את מודל החיזוי – מבנה החשמל הראשי והתחמ”ש

תרשים 3

בתרשים הנ”ל ניתן לראות את רמות השדות המגנטיים הצפויים