בשנים האחרונות חלה עליה גדולה במודעות לנושא איכות הסביבה וההשפעות הישירות והעקיפות שיש לגורמים סביבתיים על חיינו. בין הגורמים הסביבתיים המשפיעים על בריאותנו, ישנם גורמים ברורים וגלויים לעין (למשל, הזרמת שפכים תעשייתיים או זיהום אוויר, שבו יכול לחוש כל מי שחי בעיר המזוהמת בפיח ממפלטי מכוניות) ואילו גורמים אחרים הינם חבויים יותר, אולם השפעתם על בריאותנו לא פחותה מאלה הגלויים לעין, ולעיתים, אף גרועה יותר. אחד מהגורמים הסמויים האלה היא קרינה על כל סוגיה, החל בקרינת קרני השמש וכלה בקרינה המייננת.

שניים אוחזים – הסיפור המוזר של רחוב ריינס
נושא הקרינה המזיקה לבריאות החיים בסביבתה תמיד היה מתחת לפני השטח, אולם, בעשורים האחרונים, הוא צף ועולה על פני השטח באדוות גלים קטנות ומדאיגות, אשר מפנות אצבע מאשימה אל מכשיר זה או אחר או אל גוף זה או שונה ממנו, אשר מציב אנטנות פולטות קרינה, עמודים או מתקני מתח גבוה. מקרה כזה אירע, כאשר בשנת 2012 מצאו את עצמם דיירי רחוב ריינס בבני ברק בין העירייה לבין חברת החשמל ובמרכזו של מאבק שנסב על השאלה על מי חלה חובת המימון של העתקת עמודים, קווי מתח גבוה ושנאים. במקרה זה, כבר בשנת 2007 קבעה בדיקת קרינה שבוצעה על ידי מכון פרטי, כי רמות הקרינה באזור חורגות מהמותר המפורט בתקנים. מקרה זה העלה שוב לשולחן הדיונים הציבורי את נושא הקרינה המזיקה ואת רמת האכיפה של חוק הקרינה הבלתי מייננת, שאושר כבר בשנת 2006.

חוק הקרינה – מהו?
חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס”ו 2006, מיסודו של המשרד להגנת הסביבה מטרתו להסדיר תקנים אשר יושתו על גופים ומתקנים ולהפעיל פיקוח על רמות הקרינה שהציבור חשוף לה. על פניו, מדובר ברעיון יפה ובריא, שיתרום לבריאות כולנו, אולם, נכון לתחילת שנת 2016, תשע שנים לאחר אישורו, לא נקבעו רמות הקרינה הנדרשות, לא נקבעו כללים מחייבים, מדובר בהמלצות בלבד של משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה, אלה אינן מפוקחות ומיושמות ואין דרך לאכוף אותן. בבדיקות שנערכו על ידי המועצה הציבורית למניעת רעש, קרינה וזיהום אוויר ומשרד החינוך, עולה כי ב-16% מגני הילדים קיימות חריגות משמעותיות ברמת הקרינה ואף ב-60% מבתי הספר.

מהן החלופות?
בעבר, התחברות לרשת החשמל הארצית הייתה האופציה היחידה שעמדה בפנינו, כאשר רצינו לחיות חיים מודרניים. אולם, כיום, עם התבססותה של המגמה הירוקה ברחבי העולם, עומדות לרשותנו חלופות בריאות יותר, כאנרגיה ממקורות מתחדשים, אנרגיה ממקורות שאינם מזהמים וידידותיים לסביבה. אנרגיה סולארית, למשל, שרותמת את השמש לצורך ייצור חשמל באופן עצמאי, הנה טכנולוגיה שמבססת את מקומה כחלופה בריאה וראויה, וככל הנראה, אנחנו עתידים לשמוע עליה עוד רבות בשנים הקרובות.