25 ביולי 2005 בשעה 0:00 #8875
תגובה
ilanit siton
חבר

ראשית, לא ציינת מה הפרש הגבהים בין דירתך לאנטנה.; 7 מטרים זה קרוב יחסית אך לא בהכרח מסוכן/חורג מהתקן. בהנחה והאתר הסלולארי תקין ומשדר לפי ההיתר שקיבלה חברת הסלולאר המפעילה אותו, רמת הקרינה בדירתך לא אמורה לעבור 10% מערך הסף שהוגדר על-ידי הוועדה הבינ”ל להגנה מפני קרינה בלתי מייננת. ערכי סף אשר אומצו על-ידי המשרד לאיכות הסביבה בישראל.; לגופו של עניין, ניתן לבדוק את רמת הקרינה בדירתך ולקבל תשובה חד משמעית ומוסמכת.