26 בפברואר 2007 בשעה 0:00 #8970
תגובה
ilanit siton
חבר

טווחי הבטיחות מהאתר תלויים במגוון גורמים הקשורים בשידור, כגון: תדר/ים , זוויות, גזרות, הרכנה והספקים. כמו כן, תלויים בסביבת האתר.; טווחי הבטיחות הינם “פרטיים” לכל אתר ואתר ומתבססים על חישוב נתונים אלה לקבלת מיפוי עוצמות קרינה והשוואתם לתקן רלוונטי.; בארץ אומץ על-ידי המשרד להגנת הסביבה התקן המקובל של הוועדה הבינ”ל להגנה מפני קרינה בלתי מייננת (ICNIRP).; מעבר לטווחי בטיחות, מוגדרת גם רמת קרינה מקסימלית המותרת באזורים השונים שבסביבת האתר. במקרה של דירות מגורים, משרדים וכדומה מחמיר המשרד להגנת הסביבה פי 10 מהתקן הבינ”ל שצויין לעיל. עוד מנחה המשרד לבצע מדידות בטווחים של 50 מטר (ואף יותר) מאתרים סלולאריים.; במידה ותהיו מעוניינים לבצע בדיקה מעשית של רמת הקרינה בפועל בחברתכם – נשמח לעמוד לרשותכם: 1800-30-30-45.