20 באוקטובר 2005 בשעה 0:00 #8761
תגובה
ilanit siton
חבר

כל טלפון אלחוטי פולט קרינה אלקטרו-מגנטית. הקשר של הטלפון האלחוטי עם יחידת הבסיס (המחוברת לקו של בזק) הוא בגלי רדיו אותם הוא קולט ופולט.; טלפונים אלה נועדים בדרך כלל לטווחים קצרים למדי ולפיכך עוצמת הקרינה שהם פולטים נמוכה.; סביר כי נתונים אלה נופיעים במפרט המכשיר או שבכל מקרה ניתן להשיגם דרך המשווק.; קחי בחשבון שניתן להניח שעצם הפצתם בארץ לא הייתה מתאפשרת ללא בדיקה ואישור.