17 ביוני 2006 בשעה 0:00 #8282
תגובה
ilanit siton
חבר

באופן כללי ניתן להגיד שכל מכשיר חשמלי פולט קרינה אלקטרומגנטית לפחות בתדר רשת החשמל. השאלה היא כמה קרינה. עוד שאלה היא מה משך הזמן במסגרתו נחשפים לקרינה.; במקרה של הליכונים נכון הדבר שנמצאו (בדגמים מסויימים) עוצמות קרינה גבוהות יחסית (גם אם עומדות בתקן). למיטב ידיעתי משך זמן ההחשפות של המשתמשים בדרך כלל אינו עולה על שעה ביום.