11 באוקטובר 2005 בשעה 0:00 #8820
תגובה
ilanit siton
חבר

המדובר במרחק גדול מאוד ולא נראה כי יש סיכוי שיהווה מטרד מבחינת עוצמת הקרינה הצפויה אצלכם.; אם לא יהיו עוד אתרים בסביבתכם, צפויה עוצמת הקרינה הסלולארית בדירתכם להיות זניחה.