10 בנובמבר 2007 בשעה 0:00 #8557
תגובה
ilanit siton
חבר

אני משער שאתה מתכוון לערך שמפרסם המשרד להגנת הסביבה, שמשמעותו: הרמה הגבוהה ביותר שנמדדה בסביבת האתר בבדיקה האחרונה שנעשתה. ערך זה נכון לזמן נתון ובמיקום נתון. מאוד יכול להיות שהערך נמדד למשל על אותו גג שעליו מותקנת האנטנה או במקום קרוב אחר שאיננו דירתך.; אם יש לך פרטים יותר מדוייקים נשמח להתייחס. כמו כן, כדי לדעת מה רמת הקרינה בדירתך אתה יכול לבצע בדיקת קרינה. לערך שמפורסם באתר המשרד לאיכות הסביבה אין הרבה משמעות לגביך כי בכל נקודה, אפילו בתוך דירתך, ניתן יהיה למצוא עוצמות מאוד שונות.; לגבי הציוד שלכאורה מגלה האזנות, סביר שמדובר במד קרינה פשוט הקולט בתדרי הרדיו ומתריע על קרינה מעבר לסף שהוגדר בו. סביר שהוא יצפצף גם ליד בייבי-מוניטור, טלפון DECT בתדרים מסויימים, נתב אלחוטי וכו”.