18 באוגוסט 2008 בשעה 0:00 #8507
תגובה
ilanit siton
חבר

אכן משה צודק. קודם אתה צריך להכיר את העובדות: מה השדה המגנטי הנוצר בדירתך כתוצאה מקו-מתח זה. לאחר שבדיקה זו תבוצע ע”י מודד מוסמך ובצורה טובה ומדוייקת תדע אם כדאי לך להמשיך ולהתגורר שם או שבטווח הזמן הקרוב/רחוק כדאי לעזוב. מאחר והדירה לא שלך אני מניח שלא תנקוט בצעדים להפחתת רמות השדה המגנטי – זאת בשל העלויות הגבוהות בביצוע פעולות אלה.