21 ביוני 2007 בשעה 0:00 #8677
תגובה
ilanit siton
חבר

מדידת הקרינה, במידה ובוצעה על-ידי מודד מוסמך המשרד להגנת הסביבה, אמורה לשקף את התשובות למרבית שאלותייך.; אם אכן הזמנת מודד מוסמך, הוא אמור לספק לך את התשובות לכל השאלות ולהסביר את משמעות תוצאות המדידה. אם המודד, באופן אישי, לא היה מוסמך הרי שעצם מתן השירות מהווה עבירה על חוקי המדינה.; לגבי הכיול, המשרד להגנת הסביבה אינו מכייל ציוד! הוא מנחה איך והיכן לכייל.; ככלל, רמה נמוכה מ-2 מיליגאוס נחשבת כרמה נמוכה ותקינה (ראי בפירוט באתר שלנו תחת: “אודות קרינה”).