14 בספטמבר 2008 בשעה 0:00 #8538
תגובה
ilanit siton
חבר

סביר להניח שלציוד זה יש היתר ספציפי או לפחות “היתר סוג”. בהיתר קיים תיאור מפורט של הציוד, טווחי הבטיחות ממנו והגבלות אחרות במידה וקיימות. משמעות ההיתר היא שהממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה אישר להתקין ציוד זה.; אתה יכול לבקש את ההיתר מהגורם שהתקין את הציוד.; למרות האמור לעיל, אם אתה רוצה כמובן שניתן לבצע מדידות קרינה לציוד זה או לכל ציוד אחר המשדר בתדרי הרדיו. אז תקבל מיפוי של רמות הקרינה בסביבת המתקן.