1 ביולי 2010 בשעה 0:00 #8586
תגובה
ilanit siton
חבר

אורי שלום רב,; מרחקי ההתקרבות המזעריים המותרים בין קווי חשמל לבין מבנים מאוכלסים הם בטיחותיים בעיקרם, ונועדו למנוע מגע אקראי, נפילת קו חי על מבנה מאוכלס וכיו”ב.; מרחקי ההתקרבות ברמות המתח השונות הם (על פי התקנות של משרד התשתיות):; •קווי מתח נמוך: מרווח מזערי של 2 מ” ממוליך הפאזה הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.; •קווי מתח גבוה (33, 22, 13 ק”ו): מרווח מזערי של 3 מ” ממוליך הפאזה הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.; •קו מתח עליון (161 kv): פרוזדור הבטיחות הוא 20 מטר מציר הקו.; •קו מתח על (400 kv): פרוזדור הבטיחות הוא 35 מ” מציר הקו.; מרווחי ההתקרבויות המזעריות תלויים במספר גורמים, וביניהם:; •אופי האיכלוס של הבניין; •פרופיל העמוד; •הנטייה המרבית האפשרית של מוליך הפאזה הסמוך ביותר בהשפעת הרוח.; המרווחים נקבעים על פי רוב באופן פרטני, על פי תנאי המקום, על ידי עובדי מחלקת התכנון של חברת החשמל.; לסיכום, מרחקי הבטיחות הרשמיים המפורסמים אינם רלוונטיים לעניין הקרינה.; בברכה,; מנהל הפורום