24 בנובמבר 2005 בשעה 0:00 #8779
תגובה
ilanit siton
חבר

מרחק הבטיחות נובע מעוצמת הקרינה הנפלטת מאותו חדר שנאים.; העניין הוא שעוצמת הקרינה משתנה בעיקר כתלות בזרם ובמתח של אותה תשתית. כמו כן, קיימים גורמים נוספים המשפיעים, כגון: גורמים הנמצאים בינך לבין חדר השנאים, אשר מנחיתים את עוצמת הקרינה. כל חומר מנחית במידה שונה.; באתר זה ניתן למצוא עוד מידע בנושא, תחת “אודות קרינה” > “חשמל”.