11 בפברואר 2007 בשעה 0:00 #8985
תגובה
ilanit siton
חבר

מרחקי הבטיחות מאתרי סלולאר משתנים מאתר לאתר בהתאם (בין היתר) לתדר השידור, הספקי השידור, הקרינה הסביבתית, אלומת/גזרת השידור וכו”.; כאשר מדובר באנטנה כיוונית – היא משדרת לגזרה מסויימת – מאוד משנה מה הכיוון של האנטנות ומה גזרת השידור (אופקית ואנכית).; כאשר מדובר באנטנה כלל כיוונית, בעקרון אין משמעות לכיוון (בהנחה ואין בסביבה גורמים אחרים המשפיעים על פיזור הקרינה ומכניסים משמעות לכיוון).; לגבי התקן הבינ”ל – בארץ אומץ על-ידי המשרד להגנת הסביבה התקן של ICNIRP (“הוועדה הבינלאומית להגנה מפני קרינה בלתי מייננת”). לגבי אזורים שונים, כמו בתוך משרדים ודירות מגורים, קבע המשרד להגנת הסביבה תקנים מחמירים משמעותית מתקן מקובל זה.