19 באוקטובר 2005 בשעה 0:00 #8762
תגובה
ilanit siton
חבר

מעט הנתונים שמסרת אינם מאפשרים לחשב מרחק בטיחות לאתר שידור זה. ניתן לבצע החישוב לאחר ביקור במקום ולימוד השטח ולאחר קבלת מפרט טכני של האתר.; אפשרות אחרת היא ביצוע בדיקה של עוצמת הקרינה בפועל באתר ובסביבתו. בדיקת הקרינה בפועל יכולה להתבצע ע”י כמה עשרות מדידות או באמצעות עמדת ניטור רציף או שילוב של שתי השיטות.