16 ביוני 2013 בשעה 0:00 #8258
תגובה
סיגלית ניר

אנו גרים מול גן ילדים עירוני שמעליו מוצבת אנטנה סלולרית +אזעקה מפיקוד העורף.(מצ”ב הצילום); ביתנו נמצא במרחק מהגן של כ-100 מ”.; חלון חדרה של בתי הקטנה צופה לגן.; האם נשקפת לנו סכנה של קרינה מהאנטנה סלולרית או של פיקוד העורף?; תודה,; סיגלית וארז ניר