23 באוגוסט 2012 בשעה 0:00 #8891
תגובה
ilanit siton
חבר

מיכאל שלום רב,; אם אסכם את דבריך:; 1) חדר המעלית כולל בתוכו את הלוח פיקוד+מנוע.; 2) המדובר במעלית המשרתת כ- 2 דירות.; 3) החדר נמצא כ- 1 מטר מהמיטה.; 4) לפיכך נראה שהמעלית אם כבר פועלת, אזי פועלת לזמן קצר ביותר.; התייחסות:; 1) טוב מאוד שאתה עירני לנושא.; 2) לרוב הקרינה הנפלטת ממנוע חשמלי שאינו בשעת פעולה זניחה יחסית וגם אם קיימת היא מונחתת מהר מאוד (במרחקים קצרים אין השפעה כלל).; 3) מהבנתי משך פעולת המעלית קצר ביותר)…כך שגם משך החשיפה קטן מאוד.; 4) ניתן לשער שרמת השדה המגנטי באזור המיטה קטן ואם נשקלל את משך החשיפה ניתן להגיד שהמצב לא נראה בעייתי.; 5) אני חייב להגיד שכל ההתייחסות לא לוקחת בחשבון שום תשתיות אחרות שעלולות להיות בפיר או בבית שלך (כולל בקיר המיטה).; 6) בהתאם לעיקרון הזהירות המונעת…תנסה להזיז את המיטה עוד קצת מהקיר ומכל מקום בו עלולה להיות תשתית חשמל.; 7) ובכל מצב של ספק….תמיד תוכל לבצע בדיקת קרינה במקום.; בברכה,; מנהל הפורום – ד.ג.ש מדידות הנדסה וייעוץ בע”מ