29 באוקטובר 2008 בשעה 0:00 #8470
תגובה
ilanit siton
מנהל בפורום

אנו עוסקים בקרינה שבסביבת עמודים אלה ולא בהיבטי בטיחות חשמל (התחשמלות), נושאי זכויות נדל”ן וכו”.; לגבי רמות הקרינה ברחבי הנכס שלך, ניתן לבצע בדיקה יסודית ומיפוי. לאחר שיהיה בידיך דו”ח בדיקה רשמי ע”י גורם מוסמך ניתן יהיה לבחון אם בכלל יש צורך לפעול ובאיזו דרך.