9 בספטמבר 2006 בשעה 0:00 #8349
תגובה
ilanit siton
חבר

נראה ראוי ורצוי לבדוק את רמת הקרינה בסביבת חדר השנאים. שים לב שנכון יהיה לבצע את הבדיקה בעת שחדר השנאים פועל בעומס הכי קרוב למירבי. אם השכונה עוד לא מאוכלסת ולא ממש פעילה אז תוצאות הקרינה שיתקבלו עשויות להיות נמוכות משמעותית ממה שיהיה בעתיד.