29 באוקטובר 2008 בשעה 0:00 #8461
תגובה
ilanit siton
חבר

במקרה שלך רק בדיקת קרינה מקצועית ומוסמכת תספק תשובות רציניות לגבי רמות הקרינה הנוצרות במקומות השונים בבית, בדגש על סביבת ארון החשמל. בלי מדידה מעשית יהיה הדבר הימור בלבד.; לגבי חשיפת חשמלאים…אני מניח שמרביתם לא עובדים שעות רבות ביום מול חשמל “חי” (צמוד ללוח חשמל פעיל וכו”). מצד שני אנו נתקלים מעת לעת בעובדים (עובדי חשמל ואחרים) שעמדת עבודתם בתוך חדר חשמל או בסמוך לחדר חשמל/שנאים. במקרים שכאלה אכן נחשפים לעיתים העובדים באופן רציף ומתמשך לרמות גבוהות של קרינה. התייחסות לכך והמלצות אופרטיביות מקבל מאיתנו המעסיק בכתב בדו”ח הבדיקה, כולל התייחסות לתקנים רלוונטיים, דרכים לטיפול בבעיה וכו”.