18 באוגוסט 2008 בשעה 0:00 #8505
תגובה
ilanit siton
חבר

האלמנט העיקרי שפולט קרינה במדחס המזגן הוא כמובן המנוע החשמלי שלו, שהספקו מאפיין את עצמת המזגן – כפי שציינת נמדד בד”כ בכוח סוס.; מנועים חשמליים יוצרים שדה גבוה בסביבתם הקרובה (עקב הכריכות הרבות של הסלילים במנוע), אך שדה זה דועך מהותית ככל שמתרחקים ממנו.; בכל אופן, אם המדחסים צמודים ממש לקיר – יש סבירות שהשדה המגנטי מעברו השני של הקיר יהיה גבוה מהרצוי, אך קשה לתת תשובה חד משמעית לכך עקב חוסר הוודאות לגבי מבנהו הפנימי של כל מדחס (ובעיקר האוריינטציה של סלילי המנוע יחסית לקיר) ואופן ההתקנה.; לפיכן, נכון יהיה להגיד שכל מקרה לגופו. נתוני הקרינה עשויים להשתנות מהותית מדגם לדגם ומהתקנה להתקנה.