20 באפריל 2011 בשעה 0:00 #8751
תגובה
ilanit siton
חבר

הנתונים הנכונים :; עוצמת קרינה -מיקרו ואט לסמ”ר: קטן מ-2; אחוז מסף החשיפה שקבע ארגון הבריאות העולמי: קטן מ-0.5; תאור נקודה בה התקבלה תוצאה מירבית: בכל המקומות; האנטנה ממוקמת של תורן קרקעי בשדה פתוח.