26 ביולי 2005 בשעה 0:00 #8874
תגובה
ilanit siton
חבר

“אנטנת חלון” מותקנת מאחורי החלון ומשדרת לכיוון הרחוב. המשדרים ושאר חלקי האתר ממוקמים על פי רוב בתוך הדירה.; בהנחה והאתר מותקן כהלכה ותקין, קיים טווח בטיחות קצר יחסית מאחורי האנטנה שאם שומרים עליו לא נשקפת סכנה.; לפני ההתקנה אמורה חברת הסלולאר לבצע סקר סיכונים תיאורטי (“בדיקת הקמה”) ולהגישו למשרד לאיכות הסביבה כדי לבקש אישור הקמה. הסקר אמור להתבצע על-ידי גוף מוסמך ולבדוק אם הקונפיגורציה המוצעת לא תחשוף את הציבור (בבית ומחוצה לו) לרמה החורגת מהתקן.; הגורמים המוסמכים עשויים להגדיר “מגבלות גישה” – המונעים פיזית מלהתקרב לאזור המסוכן.; לאחר הפעלת האתר אמורה להתבצעה בדיקת הפעלה על-מנת לבחון את האתר שהוקם בפועל.