15 באוגוסט 2007 בשעה 0:00 #8973
תגובה
ilanit siton
חבר

דרגת המומחיות של חובב רדיו, נקבעת ע”י בחינה רשמית המתבצעת ע”י משרד התקשורת. בעקבות הבחינה נקבעת דרגת המומחיות של החובב ובהתאם לכך תחומי התדר וההספק המקסימלי בו הוא יכול לשדר. בתחום הגלים הקצרים יהיה ההספק המקסימלי המותר לדרגה הגבוה ביותר 1500W.; כיום, מרבית חובבי הרדיו משדרים בהספק מוצא של כ 100W, בתחום הגלים הבינוניים ובהספק מוצא של כ 25W בתחום הגלים הקצרים והאולטרה קצרים.; חובבי הרדיו הם בעלי מודעות להשפעות הסביבתיות הנלוות לפעילותם, הן להפרעות לציוד האלקטרוני שבסביבתם והן לחששות הציבור בפני חשיפה לקרינה, ולכן פועלים לקבל היתרים למתקניהם ממשרד התקשורת ומהמשרד לאיכות הסביבה.