29 ביולי 2008 בשעה 0:00 #8517
תגובה
ilanit siton
חבר

או שלא הבנתי נכון או שלא שאלת שאלה.; בכל מקרה, כיום ניתן לומר שגופים שפונים לקבלת היתר המשרד להגנת הסביבה להקמת תחנת השנאה בסביבת עבודה (אזרחית) אמורים לנקוט בצעדים סבירים לצמצום חשיפת העובדים לרמות של כ- 2-4 מיליגאוס.; במקרה המדובר, לצערי צה”ל ומערכת הבטחון אינם נכללים/מחויבים בכל הקשור בחוק הקרינה והמלצות/תקנות אלה אינן חלות עליהם. מעבר לכך מדובר במתקן שלהבנתי היה קיים עוד לפני ההנחיות החדשות יחסית.; כספק מוכר של משרד הבטחון, נוכל ונשמח לטפל במקרה זה לצמצום רמות החשיפה של החיילים במקום לרמות נמוכות – אם הנושא יועבר לטיפולנו. אני מציע לך להציע אפשרות זו למפקדיך.